Školení

Serializace značení zdravotnických prostředků

Identifikace v rámci dodavatelského řetězce
Nomenklatura zdravotnických prostředků
Systém jedinečné identifikace prostředku
Databáze UDI
Registrace prostředků
Elektronický systém pro registraci hospodářských subjektů
Registrace výrobců, zplnomocněných zástupců a dovozců
Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci
Evropská databáze zdravotnických prostředků
Funkčnost databáze Eudamed

Cena

45 384 Kč bez DPH

Délka kurzu

6 hodin

Kontakt

Mgr. Jiří Moninec

člen Rady jednatelů, Ředitel pro automatizaciZobrazit detaily

Otevřít obsah kurzu

Zadejte svůj registovaný e-mail a heslo pro otevření.

Nemáte přístup k tomuto materiálu?