Ochrana osobních údajů

G. M. PROJECT

Zásady práce s osobními údaji

 

Jsme společnost G. M. PROJECT, s. r. o., se sídlem Těšínská 2672/42, 746 01 Opava, Česká republika, IČO: 603 18 830. sp. zn. C 11901 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://www.gmproject.cz/

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje jakožto správce osobních údajů, zároveň naše webová stránka využívá soubory cookies.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

I. Zpracování osobních údajů

 

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to zejména následující (kontaktní) údaje: Jméno a příjmení, email. Na stránkách konkrétních služeb může být vyžadováno Vaše telefonní číslo, které se vypisuje v případě, kdy chcete, aby Vám náš obchodník zavolal zpátky.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme Vás přes ně pro další domluvu ohledně poptávaných služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vymažeme Vaše osobní údaje poskytnuté za výše uvedeným účelem do 14 dnů od naší poslední komunikace. 
 

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu na E-shopu

Pokud se zaregistrujete na našem e-shopu, resp. u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám za tím účelem poskytnete a vyplníte zejména v objednávkovém formuláři. Jsou to hlavně kontaktní a fakturační údaje: jméno a příjmení, adresa, IČO, telefonní číslo a email. 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naši službu či zboží. Přes kontaktní údaje s Vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací apod.).

Požadavek na poskytování osobních údajů je založen zákonem i smlouvou, resp. je požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy (resp. do objednávkového formuláře). V důsledku neposkytnutí osobních údajů by nebylo možné uzavřít a splnit smlouvu mezi Vámi a naší společností.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění naší právní povinnosti a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění smlouvy a poté 3 let od poskytnutí takové služby nebo dodání zboží, nevyžadují-li právní předpisy dobu delší.


 

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Vyplněním Vašeho emailu ve formuláři Newsletter a odesláním požadavku na odběr Newsletteru jste vyjádřili zájem o zasílání našich obchodních sdělení, resp. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účel odběru Newsletteru. Zasílání lze kdykoliv z Vaší strany deaktivovat formou odhlášení odběru. 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat, a to zejména tak, jak je uvedeno v následujícím odstavci. Jste-li již naším zákazníkem (a při nákupu jste nám to nezakázali), může se jednat také o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování pro účely oprávněných zájmů naší společnosti a umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

5 let od Vašeho přihlášení se k odběru Newsletteru. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit zejména prostřednictvím e-mailu (resp. dle instrukcí uvedených ve zprávě s Newsletterem) nebo nás kontaktujte na e-mailu: gmproject@gmproject.cz

 

II. Kdo se k datům dostane?

 

Vaše osobní údaje zůstanou u nás. Pro údaje poskytnuté pro účely Newsletteru a stažení souborů poskytnutých prostřednictvím formulářů je zpracovatelem MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie a tyto nebudeme předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

III. Co byste dále měli vědět

 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli ke zpracování Vašich osobních údajů otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese gmproject@gmproject.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 553 624 069.

 

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování mj. na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu –  Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 01.01.2022 do odvolání.

 

V. Cookies


Po vaší první návštěvě našich stránek odešle náš server na Váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o Vašem prohlížeči. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí.

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Naše internetové stránky využívají cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během Vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah Vašeho nákupního košíku). Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Využíváme zejména následující cookies:

Google Analytics
Google AdWords
Facebook Pixel
Sklik